Thủ tục lập di chúc thừa kế tài sản - Tư vấn luật di chúc

Công ty Luật Pháp Đăng chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn lập di chúc, tranh chấp thừa kế, tư vấn luật thừa kế di chúc, phân chia tài khoản thừa kế

Công ty Luật Pháp Đắng chuyên làm thủ tục lập di chúc uy tín hàng đầu hiện nay. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo quy định của pháp luật, di chúc có các yếu tố pháp lý sau:

 

- Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

 

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép;
 
- Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội ...

Thừa kế theo di chúc: là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc.

Thủ tục lập di chúc bằng văn bản có các hình thức sau : 

- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; 

- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; 

- Di chúc bằng văn bản có công chứng;

- Di chúc bằng văn bản có chứng thực; 

 

Trong di chúc phải có các nội dung như sau : 


1. Ngày, tháng, năm lập di chúc;


2. Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc ;


3. Họ, tên người được hưởng di sản hoặc điều kiện để được hưởng di sản;


4. Di sản để lại và nơi có di sản;


5. Trường hợp có nghĩa vụ kèm theo người lập di chúc phải ghi rõ người thực hiện nghĩa vụ và nội dung nghĩa vụ


Ngoài ra, người lập di chúc  không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc được lập nhiều trang thì mỗi trang phải được dánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của Ông.

Các thắc mắc xin vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 1900.2168 hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng công ty Luật Pháp Đăng lầu 6, số 225 Hai Bà Trưng, P6, Q3, TP HCM