TƯ VẤN LẬP DI CHÚC

Luật Pháp Đăng chuyên dịch vụ tư vấn lập di chúc, lập chi chúc cho người nước ngoài

 • Những lưu ý khi lập di chúc có công chứng, chứng thực

  14-01-2016 // 526 lượt xem

  Tôi có 3 người con: 2 gái, 1 trai. Vì tuổi đã lớn, hiện giờ tôi muốn lập di chúc để lại khối tài sản riêng của tôi cho các con. Tôi muốn chia đều tài sản cho các con không phân biệt trai gái và để tránh tranh chấp sau này giữa các con, tôi muốn di chúc lập di chúc có công chứng, chứng thực có được không? Vậy tôi cần lưu ý vấn đề gì?

  Chi tiết →

 • Có ủy quyền cho người khác lập di chúc được không?

  13-01-2016 // 442 lượt xem

  Câu hỏi: Bà tôi muốn để lại di chúc phân chia tài sản của Bà nhưng vì bà đã già yếu, không thể tự mình lập di chúc được. Vậy bà có thể ủy quyền cho tôi để lập di chúc không?

  Chi tiết →

 • Người không được quyền hưởng di sản

  12-01-2016 // 404 lượt xem

  Bà nội tôi muốn để lại một phần di sản cho chú tôi theo di chúc. Chú tôi trước đây hay hành hạ, ngược đãi bà tôi và từng bị bắt giữ. Vì vậy, mọi người trong gia đình rất phản đối việc bà để lại một phần di sản cho chú. Tôi nghe nói những người từng ngược đãi người để lại di chúc là không được hưởng di sản. Vậy có đúng không? Vậy nếu bà tôi để lại di chúc cho chú tôi thì chú tôi có được hưởng di sản không? Xin luật sư tư vấn cho tôi.

  Chi tiết →

 • Hiệu lực pháp luật của di chúc miệng

  11-01-2016 // 435 lượt xem

  Ông ngoại tôi đã lập di chúc để lại di sản cho cha mẹ và cậu tôi. Sau đó, trước khi qua đời ngoại tôi đã nói miệng để lại tất cả di sản cho mẹ tôi. Vậy di chúc miệng của ông tôi có giá trị không? Di sản của ông tôi có để lại toàn bộ cho mẹ tôi không? Xin luật sư tư vấn

  Chi tiết →

 • Thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

  08-01-2016 // 450 lượt xem

  Bà nội tôi muốn để lại di chúc chia tài sản cho các con. Do có một người chú của tôi là người nghiện hút, thường xuyên vay mượn bên ngoài rồi bắt bà tôi trả nợ, nên trong di chúc bà tôi muốn truất quyền thừa kế của chú tôi. Nhưng tôi nghe nói có trường hợp dù không được chia di sản bằng di chúc vẫn được hưởng thừa kế.

  Chi tiết →

 • Thủ tục lập di chúc để một phần di sản vào việc thờ cúng

  07-01-2016 // 407 lượt xem

  Hiện tôi muốn lập di chúc phân chia di sản cho con cháu. Trong số di sản của tôi có một miếng đất do ông bà để lại. Tôi muốn để miếng đất này làm hương hỏa, thờ cúng nên không muốn cho các con tôi bán. Vậy tôi nên lập di chúc nội dung đó như thế nào?

  Chi tiết →

 • Vợ không biết chữ lập di chúc chung được không?

  06-01-2016 // 379 lượt xem

  Tôi và vợ tôi trong thời gian chung sống có sở hữu một căn nhà nhà và một miếng đất. Nay vợ chồng tôi muốn lập di chúc chung để chia nhà cho con trai, đất cho con gái sau khi chúng tôi chết. Do vợ tôi không biết chữ, nên nếu vợ chồng tôi muốn lập di chúc chung thì có được không? Chúng tôi phải làm thế nào?

  Chi tiết →