Nhờ người quản lý di sản được không?

Tôi và vợ đã ly hôn với nhau và có một con trai 15 tuổi, hiện giờ tôi muốn lập di chúc để lại căn nhà là tài sản riêng cho con trai tôi, nhưng tôi muốn em gái tôi quản lý căn nhà đó đến lúc con tôi lập gia đình. Việc cho em gái tôi quản lý căn nhà trên có được chấp nhận không? Em gái tôi có quyền và nghĩa vụ gì đối với tài sản trên. Nhờ Luật sư Tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Ngày đăng: 26-01-2016

516 lượt xem

Câu hỏi: Tôi và vợ đã ly hôn với nhau và có một con trai 15 tuổi, hiện giờ tôi muốn lập di chúc để lại căn nhà là tài sản riêng cho con trai tôi, nhưng tôi muốn em gái tôi quản lý căn nhà đó đến lúc con tôi lập gia đình. Việc cho em gái tôi quản lý căn nhà trên có được chấp nhận không? Em gái tôi có quyền và nghĩa vụ gì đối với tài sản trên. Nhờ Luật sư Tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Nhờ người quản lý di sản

Nhờ người quản lý di sản?

Trả lời:
Chào Ông, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của ông như sau:
1. Quyền lập di chúc
Pháp luật hiện hành cho phép người lập di chúc có quyền sau:
- Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;
- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;
- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;
- Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.
Như vậy, khi lập di chúc, ông được quyền chỉ định em gái mình người quản lý di sản là căn nhà cho đến khi con trai ông lập gia đình.

Cách lập di chúc hợp pháp

Cách lập di chúc hợp pháp?

2. Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản được pháp luật quy định như sau:

Về nghĩa của người được giao quản lý di sản

a) Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
b) Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp và định đoạt tài sản bằng các hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;
c) Thông báo về di sản cho những người thừa kế;
d) Bồi thường thiệt hại, nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;
đ) Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

Về quyền của người được giao quản lý di sản được quy định như sau:

Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản

Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản

a) Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế;
b) Được hưởng thù lao theo thoả thuận với những người thừa kế.
Nếu di chúc Ông giao tài sản nhờ em gái Ông quản lý thì em gái Ông phải tuân thủ các quy định trên của pháp luât.
Như vậy, Ông có thể lập di chúc để lại tài sản cho con trai của mình và nhờ người em gái quản lý đối với di sản trên theo đúng quy định. Đồng thời, Ông trong di chúc ông phải thể hiện và chỉ định rõ những tài sản nào được giao quản lý và quản lý đến khi nào, tuân thủ đúng nội dung và hình thức của di chúc.

Tư vấn bởi Công ty Luật Pháp Đăng

HÃY LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 0906 970 109

ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP TẤT CẢ CÁC THẮC MẮC

 LUẬT PHÁP ĐĂNG

Địa chỉ: Lầu 6, Số 225 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Emailhoidap@luatphapdang.com