MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP NHÀ ĐẤT

Mẫu đơn khởi kiện về tranh chấp nhà đất. Nếu có thắc mắc về vấn đề tranh chấp nhà đất, hãy gọi số hotline 1900.2168 để được tư vấn cụ thể.

Ngày đăng: 09-11-2015

736 lượt xem

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
----***----

                                                                                                                     ……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Về việc ..........

 

Kính gửi: Toà án nhân dân ...

Họ và tên người khởi kiện: .................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có): .......................

Địa chỉ: ..........................................................................................

Họ và tên người bị kiện:.....................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có): .......................

Địa chỉ: ..........................................................................................

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sau đây: .............................................................................................................

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sau đây:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Họ và tên người làm chứng (nếu có)
Địa chỉ:  ...........................................................................................
Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:
1............................................................................................................
2............................................................................................................
3............................................................................................................
4 ...........................................................................................................
5............................................................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)
   

Người khởi kiện

NGUYỄN VĂN A

HÃY LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 0906 970 109

ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP TẤT CẢ CÁC THẮC MẮC

 LUẬT PHÁP ĐĂNG

Địa chỉ: Lầu 6, Số 225 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Emailhoidap@luatphapdang.com