KHÔNG NHẬN TIỀN ĐỀN BÙ VẪN BỊ THU HỒI ĐẤT, LÀM SAO GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP?

Gia đình tôi có thửa đất và nhà đã bị thu hồi do thuộc dự án làm đường. Ủy ban nhân dân xã đã đền bù cho gia đình tôi nhưng gia đình tôi không đồng ý. Tuy nhiên, Ủy ban xã nói đây là quy định phải thu hồi nếu gia đình không đồng ý thì xã vẫn sẽ thu hồi đất và số tiền đền bù sẽ chuyển vào kho bạc nhà nước. Vậy tôi xin hỏi UBND xã làm như vậy là đúng hay sai? Nếu sai thì chúng làm như thế nào để đòi lại công bằng cho gia đình tôi?

Ngày đăng: 11-11-2015

668 lượt xem

Câu hỏi: 
Gia đình tôi có thửa đất và nhà đã bị thu hồi do thuộc dự án làm đường. Ủy ban nhân dân xã đã đền bù cho gia đình tôi nhưng gia đình tôi không đồng ý. Tuy nhiên, Ủy ban xã nói đây là quy định phải thu hồi nếu gia đình không đồng ý thì xã vẫn sẽ thu hồi đất và số tiền đền bù sẽ chuyển vào kho bạc nhà nước. Vậy tôi xin hỏi UBND xã làm như vậy là đúng hay sai? Nếu sai thì chúng làm như thế nào để giải quyết tranh chấp nhà đất và đòi lại công bằng cho gia đình tôi?

Tranh chấp nhà đất bị thu hồi

Không nhận tiền đền bù, nhà đất vẫn bị thu hồi


Trả lời:
Vì trường hợp của gia đình bạn thuộc diện thu hồi đất theo quy định tại Điều 63 Luật Đất Đai 2013 là thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, và không thuộc diện quy định tại Điều 82 Luật Đất đai 2013 về trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất. Như vậy, việc thu hồi đất của UBND xã là đúng pháp luật.
Trường hợp người bị thu hồi đất không nhận tiền chi trả về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm chuyển khoản tiền chi trả vào tài khoản riêng mở tại Ngân hàng làm căn cứ cho việc khiếu nại, khiếu kiện giải quyết tranh chấp nhà đất.
Như vậy nếu số tiền đền bù được Ủy ban nhân dân xã chuyển vào kho bạc thì gia đình bạn vẫn có thể nhận lại tiền đền bù một cách bình thường.

Tiền đền bù thu hồi đất

Tiền đền bù chuyển vào kho bạc vẫn có thể nhận lại được


Trong trường hợp mức đền bù không đúng với quy định đền bù theo pháp luật thì bạn có thể khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại và tố cáo của công dân và tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai năm 2013 để được giải quyết tranh chấp nhà đất của mình
Người khiếu nại phải gửi đơn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định bồi thường thiệt hại, quá thời hạn này đơn khiếu nại không còn giá trị xem xét xử lý.
Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, người khiếu nại vẫn phải chấp hành di chuyển giải phóng mặt bằng và giao đất đúng kế hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

HÃY LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 0906 970 109

ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP TẤT CẢ CÁC THẮC MẮC

 LUẬT PHÁP ĐĂNG

Địa chỉ: Lầu 6, Số 225 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Emailhoidap@luatphapdang.com