Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp Về Việc Cấp Giấy Phép Quyền Sỡ Hữu Trí Tuệ

Ngày nay, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là rất cần thiết giúp tránh các xâm phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và quyền lợi của các cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức. Vì thế để bảo vệ uy tín thương hiệu và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp thì việc đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hàng hoá chính là lợi ích lâu dài của doanh nghiệp. Qua đó cho thấy, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bảo vệ quyền tác giả chính là cơ sở pháp lý giúp chủ doanh nghiệp, cá nhân chống lại các hành vi làm giả, làm nhái sản phẩm của mình và bảo vệ thương hiệu của chính mình làm ra.

Ngày đăng: 28-03-2016

528 lượt xem

 

Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp Về Việc Cấp Giấy Phép Quyền Sỡ Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp Về Việc Cấp Giấy Phép Quyền Sỡ Hữu Trí Tuệ
 

Ngày nay, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là rất cần thiết giúp tránh các xâm phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và quyền lợi của các cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức. Vì thế để bảo vệ uy tín thương hiệu và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp thì việc đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hàng hoá chính là lợi ích lâu dài của doanh nghiệp. Qua đó cho thấy, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bảo vệ quyền tác giả chính là cơ sở pháp lý giúp chủ doanh nghiệp, cá nhân chống lại các hành vi làm giả, làm nhái sản phẩm của mình và bảo vệ thương hiệu của chính mình làm ra, Hiểu được tầm quan trọng của nó nhưng hiện nay nhiều người vẫn chưa nắm vững các vấn đề liên quan đến các quyền bảo hộ này và đang rất lúng túng, Hôm nay luatphapdang xin được tư vấn luật doanh nghiệp về việc cấp giấy phép sờ hữu quyền trí tuệ cho các bạn tham khảo đề áp dụng nhé

I/ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

 

 

1. Thời gian:

Theo quy định, thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa kéo dài khoảng 9 tháng. Cụ thể:
– Giai đoạn xét nghiệm hình thức (02 tháng). Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đánh giá về chủ thể nộp đơn, phân nhóm và các thủ tục về mặt hình thức khác.
– Giai đoạn Xét nghiệm nội dung đơn (07 tháng). Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đánh giá khả năng phân biệt của Nhãn hiệu đối với sản phẩm và dịch vụ xin đăng ký và khả năng tương tự gây nhầm lẫn với các quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập trước (như Đơn nhãn hiệu đã được nộp trước, Nhãn hiệu đã được đăng ký trước…)


2. Về thông tin và tài liệu để nộp đơn Đăng ký Nhãn hiệu
Các tài liệu Quý công ty cần cung cấp:
– 20 mẫu nhãn hiệu (yêu cầu nộp đồng thời với đơn); Kích thước nhãn không nhỏ hơn 15x 15mm và không lớn hơn 80 x 80mm

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Danh mục liệt kê hàng hóa / dịch vụ đăng ký cho nhãn hiệu (tham khảo Bảng Phân loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Nice;

– Giấy uỷ quyền cho công ty (mẫu chúng tôi cung cấp).

 

II/BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ


1Thời gian:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng Mẫu số 1: Tờ khai đăng ký quyền tác giả; Người biểu diễn, Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và Tổ chức phát sóng đăng ký quyền liên quan sử dụng Mẫu số 2: Tờ khai đăng ký quyền liên quan.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

(Xin đọc kỹ hướng dẫn ghi thông tin sau mỗi tờ khai.)

b) 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.

01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.
 

 

 

 


 

 

HÃY LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 0906 970 109

ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP TẤT CẢ CÁC THẮC MẮC

 LUẬT PHÁP ĐĂNG

Địa chỉ: Lầu 6, Số 225 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Emailhoidap@luatphapdang.com