Cách Tiến Hành Một Đại Hội Cổ Đông

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, công ty cổ phần cần tổ chức Đại hội cổ đông thường niên . Vậy bạn đã biết cách tiến hành một đại hội cổ đông như thế nào chưa? Bài tư vấn luật doanh nghiệp về trình tự, thủ tục tiến hành họp đại hội đồng cổ đông sẽ giúp bạn biết.

Ngày đăng: 17-05-2016

475 lượt xem

Cách Tiến Hành Một Đại Hội Cổ Đông

  Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, công ty cổ phần cần tổ chức Đại hội cổ đông thường niên . Vậy bạn đã biết cách tiến hành một đại hội cổ đông như thế nào chưa? Bài tư vấn luật doanh nghiệp về trình tự, thủ tục tiến hành họp đại hội đồng cổ đông sẽ giúp bạn biết.

HDQT-1.jpg

1. Chuẩn bị cho cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành họp có trách nhiệm chuẩn bị những phần sau đây:

  • Lập danh sách và thông báo mời họp đến cổ đông có quyền dự họp:

  • Chuẩn bị chương trình, tài liệu và các điều kiện cho cuộc họp

  • Triệu tập họp và tiến hành họp  

2. Ủy quyền và Giấy ủy quyền

511827-1.jpg

 

+   Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp. Giấy ủy quyền có thể chỉ ủy quyền cho người đại diện biểu quyết các vấn đề cụ thể hoặc có thể ủy quyền cho người đại diện biểu quyết mọi vấn đề phát sinh trong cuộc họp.

3. Tài liệu mang đến cuộc họp

Người dự họp cần mang theo:

+   Chương trình họp.

+   Tài liệu làm cơ sở.

+   Văn bản ủy quyền (nếu có).

Người điều khiển cuộc họp cần mang theo:

+   Luật Doanh nghiệp.

+   Điều lệ công ty.

+   Mọi thỏa thuận bằng văn bản giữa tất cả các cổ đông về việc điều hành công ty (nếu có).

+   Báo cáo tài chính chi tiết, bao gồm cả năm trước và quý gần nhất của năm nay.

5. Tiến hành họp

IMG_5544.JPG

-      Xác định số cổ đông tham dự

    -      Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Trong các trường hợp sau đây:

+   Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

+   Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

+   Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

+   Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định nêu trên,

6. Biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

151906baoxaydung_image001.jpg

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

7.  Viết và gửi biên bản họp

HÃY LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 0906 970 109

ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP TẤT CẢ CÁC THẮC MẮC

 LUẬT PHÁP ĐĂNG

Địa chỉ: Lầu 6, Số 225 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Emailhoidap@luatphapdang.com