Tư Vấn Thủ Tục Về Chia, Tách Và Hợp Nhất Doanh Nghiệp

Trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp, việc chia, tách và hợp nhất doanh nghiệp là điều cần thiết và quan trọng để phù hợp với chiến lược kinh doanh. Công ty chúng tôi xin tư vấn luật doanh nghiệp về thủ tục trên

Ngày đăng: 17-05-2016

532 lượt xem

Tư Vấn Thủ Tục Về Chia, Tách Và Hợp Nhất Doanh Nghiệp

   Trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp, việc chia, tách và hợp nhất doanh nghiệp là điều cần thiết và quan trọng để phù hợp với chiến lược kinh doanh. Công ty chúng tôi xin tư vấn luật doanh nghiệp về thủ tục trên

  1. Chia doanh nghiệp

tu-van-doanh-nghiep-tu-nhan_NUYY.jpg

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại.

- Thủ tục:

+ Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty

+ Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này

 2. Tách doanh nghiệp

tach cong ty co phan.jpeg

- Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

- Thủ tục:

+ Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

+ Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.

3. Hợp nhất doanh nghiệp

20121002.jpg

- Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

-Thủ tục :

+ Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất

+  Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty hợp nhất theo quy định của Luật này.

HÃY LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 0906 970 109

ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP TẤT CẢ CÁC THẮC MẮC

 LUẬT PHÁP ĐĂNG

Địa chỉ: Lầu 6, Số 225 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Emailhoidap@luatphapdang.com