Tư Vấn Xin Tạm Ngừng Kinh Doanh

Nếu doanh nghiệp của bạn đang muốn tạm ngừng kinh doanh nhưng chưa biết các thủ tục như thế nào? Sau đây chúng tôi xin tư vấn luật doanh nghiệp về các thủ tục cần thiết mà bạn phải tiến hành.

Ngày đăng: 17-05-2016

667 lượt xem

 

Tư Vấn Xin Tạm Ngừng Kinh Doanh

Nếu doanh nghiệp của bạn đang muốn tạm ngừng kinh doanh  nhưng chưa biết các thủ tục như thế nào? Sau đây chúng tôi xin tư vấn luật doanh nghiệp về các thủ tục cần thiết mà bạn phải tiến hành.

thu-tuc-tam-ngung-kinh-doanh.jpg

1.                 Quy định tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh, lý do tạm ngưng kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

2.                 Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

bo-ho-so-xin-viec.jpg

o   Thông báo tạm ngừng kinh doanh do đại diện pháp luật doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định)

o   Quyết định tạm ngừng kinh doanh

o   Biên bản họp tạm ngừng kinh doanh

o   Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)

o   Bìa hồ sơ

3.                 Thông báo tạm ngừng kinh doanh

null-9de6f6.jpg

Nội dung thông báo gồm:

+       Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

+       Ngành, nghề kinh doanh

+       Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.

+       Lý do tạm ngừng kinh doanh

+       Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Kèm theo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

HÃY LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 0906 970 109

ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP TẤT CẢ CÁC THẮC MẮC

 LUẬT PHÁP ĐĂNG

Địa chỉ: Lầu 6, Số 225 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Emailhoidap@luatphapdang.com