ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Tầm quan trọng của Điều lệ trong công ty

Người xưa có câu: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”. Với ý nghĩa, mỗi tập thể, tổ chức đều có những quy định khung để các cá nhân vận hành, phát triển tổ chức đó. Như vậy, với một doanh nghiệp, cũng cần phải có một quy định cho riêng mình. Và quy định đó, pháp luật gọi là “Điều lệ Công ty”.

Về bản chất, điều lệ công ty có thể được coi là một “thỏa thuận” của những người thành lập ra công ty, những người sở hữu vốn trong công ty. Các nhà lập pháp của nước ta đã cho điều lệ nhiệm vụ chuyển tải những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến tổ chức và hoạt động của công ty, trong đó nổi bật là hai vấn đề: (1) Cơ cấu tổ chức “bộ máy quyền lực của công ty” và cách sử dụng quyền lực ấy vào hoạt động kinh doanh; (2) Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, thành viên góp vốn – Những người chủ của công ty, kèm theo những nguyên tắc thực hiện quyền, giải quyết tranh chấp nội bộ phát sinh,…

Các nội dung chính của Điều lệ

Theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Thẩm quyền ký ban hành Điều lệ
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty luật Pháp Đăng với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, tận tâm và kinh nghiệm tư vấn pháp lý trên 10 năm luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng, tin tưởng.

Địa chỉ: 89 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0906 970 109

Email: hoidap@luatphapdang.com

Website: www.luatphapdang.com

GOOGLE MAP

© Copyright 2019 - Luật Pháp Đăng. All rights reserved